משלוח חינם בקניה מעל 249 ש"ח


תנאי שימוש

תקנון ותנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לחנות המקוונת של אלדרי צילום הנמצא בכתובת www.eldaris.co.il(להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר"). תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. אלדרי צילום , ח.פ 200539922 מ- הציונות 91 אשדוד (להלן: "בית העסק"), מאפשר גישה לאתר זה, ורכישת מוצרים בו, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

 1. כללי

1.1.        תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין בית העסק לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או הרוכש מוצרים באתר (להלן: "המשתמש" או "הלקוח")

1.2.        נא עיין בתנאי השימוש בתשומת לב בטרם ביצוע כל פעולה באתר. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות ובית העסק רואה במשתמש כמי שקרא תקנון זה. על כן, אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

1.3.        התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר.

1.4.        בית העסק רשאי לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכל עת, את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 1. השימוש באתר

2.1.        אתר האינטרנט הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישת מוצרים המשווקים על ידי בית העסק. יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו למטרות חוקיות בלבד ולמטרות לשמן נועד האתר בלבד.

2.2.        בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ו/או הוראות תקנון זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק באמצעות דואר אלקטרוני eldarisphoto@gmail.com ו /או באמצעות הטלפון במספר 052-3141213 במהלך שעות הפעילות המופיעות בסעיף ‏3.2 להלן. שעות פעילות מוקד שרות הלקוחות הנן כדלקמן: ימים א' – ה': 8:00-19:00 יום ו' וערבי חג: 8:00-12:00

2.3.        השימוש באתר, והמוצרים המוצגים בו, מיועדים לצריכה פרטית ואישית בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו-כן, אין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת. בית העסק שומר על הזכות, לבטל או להפחית כמות של כל מוצר שיסופק ללקוח, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי, עלול להביא להפרה של תנאי השימוש.

2.4.        בית העסק מוכר מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18. 

2.5.        השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס "כמות שהוא" ("AS IS"). בית העסק פועל על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן ומדויק, אולם יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות.

לצורך תקנון זה, המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2.6.        המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, הוא אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר כלשהו. אין ודאות כי המוצר או השירות יהיה זמין, או ששם, תיאור, מראה או מפרט המוצר או השירות הכלולים באתר, יהיו זהים למצב במציאות. המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תמונות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. המידע המלא לגבי כל מוצר מופיע על גבי אריזתו ועל כן יש לבחון את האריזה טרם השימוש במוצר.

2.7.        יתכן שחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים. לבית העסק אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין בית העסק ערב למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

2.8.        זולת אם נאמר במפורש אחרת, תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אין הם מחייבים, אין להסתמך עליהם, ויתכנו הבדלים בינם לבין מוצרי בית העסק כפי שהם במציאות.

2.9.        אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק.

 1. המוצרים ומחיריהם

3.1.        באתר נמכרים מוצרי צריכה, והכל כמפורט ברשימת המוצרים המופיעה באתר.

3.2.        תמהיל המוצרים המוצג באתר ואשר מוצע למכירה נתון לשיקול דעת בית העסק. בית העסק אינו מתחייב למגוון מוצרים ספציפי ולכך שכל המוצרים המוצגים באתר אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת. בית העסק רשאי לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו וכד'.

3.3.        המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים (ש"ח) וכוללים מע"מ (לפי שיעורו הנוכחי), ואינם כוללים דמי משלוח.

3.4.        בית העסק רשאי לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתו, את מחירי המוצרים באתר, וכן את תנאי ותעריפי המשלוחים, וזאת מבלי שיידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

3.5.        בית העסק רשאי לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. בית העסק רשאי להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

3.6.        בית העסק פועל על מנת להבטיח כי המחירים המוצגים באתר נכונים. אולם, יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה במחירו של מוצר, יציע בית העסק ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה.

3.7.        מחירי המוצרים באתר האינטרנט, אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים במקום אחר (ובכלל זה משווקים, ספקים וחנויות אחרות של בית העסק ושל אחרים). בכל מקרה, המחירים באתר האינטרנט הם המחירים הקובעים והמחייבים בהתייחס לכל רכישה המבוצעת באמצעות האתר.

 1. אופן ביצוע ההזמנה ורכישה באתר

 

4.1.        רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע הסכמתו, במקום ובאופן שידרש לעשות כן, לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של בית העסק.

4.2.        לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, יכול המשתמש לפתוח חשבון מקוון באתר (להלן: "החשבון"). פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. רכישת מוצרים באתר אינה מחייבת פתיחת החשבון.

4.3.        בית העסק רשאי שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מיידי אם הפרטים שהמשתמש מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק.

4.4.        במסגרת פתיחת החשבון, יתבקש המשתמש להזין כתובת דוא"ל וסיסמא, אשר ישמשו אותו במסגרת פעילותו באתר. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור על הסיסמא מאובטחת ותחת סודיות. בית העסק לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בקשר עם אבדן הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממחדל רשלני של בית העסק.

4.5.        במידה והמשתמש נדרש לשחזר את הסיסמא שלו, הוא יוכל לעשות כן על ידי פנייה לבית העסק, בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שידרוש בית העסק לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4.6.        רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים בלבד: אמריקן אקספרס, לאומי קארד, ישרכארט, ויזה

4.7.        על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, על השימוש בכרטיס האשראי כאמור להיעשות על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את בית העסק באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.

4.8.        לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו. בתום הליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס באמצעותו יבוצע התשלום.

4.9.        על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. בית העסק אינו אחראי על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לבית העסק בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

4.10.     לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבל אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת הדוא"ל אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. אם לא מתקבל אישור הזמנה בתוך 24 שעות לאחר ביצועה, מוצע ליצור עמנו קשר באמצעות הערוצים המצוינים בסעיף ‏2.2 לעיל.

 

4.11.     אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, יודיע בית העסק ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר. מובהר כי אנו לא נישא באחריות כלשהי לעיכוב או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור.

4.12.     פעולת הרכישה תאושר על ידי בית העסק בכפוף לזמינות הפריטים המסוימים שהוזמנו במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה – בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו. במצבים אלה לא תאושר הזמנת המוצר והלקוח לא יחויב בגין מוצר זה. אם יחויב הלקוח בגין מוצר שאינו במלאי בית העסק ישיב ללקוח את הסכום ששולם.

4.13.     מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את בית העסק בכל דרך שהיא.

4.14.     במקרה שהלקוח מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, לשנות ו/או לבטל ההזמנה לאחר הרכישה וטרם המשלוח, עליו לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של בית העסק באמצעות הדרכים המפורטות בסעיף ‏2.2 לעיל

4.15.     משתמשים בעלי חשבון יכולים להתעדכן בסטטוס ההזמנה ובהיסטוריית ההזמנות שלהם, על ידי צפייה ב"אזור האישי" שלהם תחת החשבון שלהם, או באמצעות שירות הלקוחות של בית העסק כאמור בסעיף 2 לעיל.

 1. אספקת והובלת מוצרים

5.1.        בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר, יספק בית העסק ללקוח את המוצרים, באמצעות משלוח לכתובת הלקוח.

5.2.        המוצרים יסופקו לכתובת הלקוח כפי שהוזנה באתר על ידי הלקוח, תוך מספר ימי העסקים כפי שמופיע באתר, והיעדר קביעת מועד כזה באתר, על-פי רוב תוך 5 ימי עסקים (לאחר היום שבו הושלמה ההזמנה), אלא אם נודיע אחרת ללקוח. יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר.

5.3.        אספקת המוצרים הנה בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב). בנוסף, יובהר כי השירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי בית העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.4.        בנוסף למחירי המוצרים בהזמנה, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לאמור באתר, ובהיעדר קביעה באתר לעניין דמי המשלוח, כי אז יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש"ח בגין אספקת הזמנה של מוצרים בסך כולל של עד249  ש"ח. במכירה בתשלומים רשאי בית העסק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.5.        בית העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ואינו מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

5.6.        במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לבית העסק. במקרה כאמור, יוכל הלקוח לבחור האם לבטל את ההזמנה או לשאת בעלות שליחות נוספת, וזאת גם אם המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח.

5.7.        בעת מילוי הפרטים הנדרשים, יוכל הלקוח לציין כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי לבית העסק, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים ו/או במקרה של קלקול המוצרים, והלקוח יחויב במלוא סכום הקניה ודמי המשלוח.

5.8.        זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, קרי, ימי ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.

5.9.        אי עמידת בית העסק במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא יפטור את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

5.10.     בכפוף לשעות פעילות החנות ולהימצאות המוצרים במלאי החנות, ניתן לאסוף את המוצרים באופן עצמאי מהחנות בכתובת הציונות 91 אשדוד בתוך 48 שעות מהשלמת הרכישה. בכל מקרה של איסוף מהחנות, יש לברר מול החנות בטרם האיסוף האם ומתי ניתן לאסוף את המוצר מהחנות.

5.11.     איסוף המוצר בחנות האיסוף יותנה בהצגת תעודה מזהה. בית העסק ו/או מי מטעמו יהא רשאי להתנות מסירת המוצרים ללקוח בכל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתו.

5.12.     מוצרים שהוזמנו לאיסוף מחנות האיסוף יוחזקו בחנות עד 14 ימים ממועד האספקה שנקבע בעת ביצוע ההזמנה. לאחר מכן, תבוטל ההזמנה על ידי בית העסק ובית העסק יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות במוצר כאמור כל שימוש.

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים 

6.1.          סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן" או "החוק")בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

6.2.        הזכות לביטול ו/או שינוי עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).

 

6.3.        אופן ביטול עסקה. ביטול עסקה ייעשה באמצעות מתן הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):


(א) בדוא"ל לכתובתeldarisphoto@gmail.com
(ב) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;
(ג) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;
(ד) משלוח דואר רשום לכתובת בית העסק: הציונות 91 אשדוד

6.4.        מועדים ותנאי ביטול עסקה-כללי

כל לקוח רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

6.4.1.   ברכישת מוצר  בתוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, וברכישת שירות  – בתוך 14 (ארבעה עשר) ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם והכל –  על-ידי מסירת הודעה לבית העסק, ובמקרה כזה ישיב בית העסק לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והוא והיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.

6.4.2.    לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בית העסק ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לבית העסק ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

6.4.3. ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, יהא רשאי בית העסק לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש. 

6.4.4. בוטלה עסקה על-ידי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על-ידי מסירת הודעה לבית העסק בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, ישיב בית העסק לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, ובית העסק יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח.

6.4.5. על אף האמור, בית העסק לא יגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של בית העסק כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לבית העסק ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין וכאמור להלן בתנאים אלה.בכל מקרה של ביטול והחזרה מכל סוג שהוא, המוצרים יוחזרו לבית העסק על ידי הלקוח באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, במצב תקין ומבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו. בית העסק הוא זה שתכריע על פי שיקול דעתו אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל. לא ניתן להחזיר מוצר מבלי שהוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט / מארז).

6.4.6. על אף האמור לעיל, הזכות לביטול כמפורט בסעיף זה לא תחול במקרים המנויים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, עסקאות לרכישת טובין פסידים, ו/או טובין שבעקבותיהן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

 1. ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה

7.1.        על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

7.2.        במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בהקדם, ויהיה רשאי להחזיר את המוצרים בהתאם לאמור בסעיף ‏8 להלן. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את השלמת/ החלפת/ החזרת המוצרים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

 1. תוצאות נוספות של ביטול עסקה  

8.1.        במקרה של ביטול ההזמנה לפני מועד האספקה המתוכנן, כאמור לעיל, יחזיר בית העסק את הסכום ששולם על ידי הלקוח וישלח לכתובת הדוא"ל של הלקוח המוזנת באתר את הודעת הזיכוי. ההחזר הכספי שיינתן על ידי בית העסק בגין ביטול עסקה כאמור, יועבר לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה.

8.2.        במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/ הטבה.

 1. ביטול עסקה על ידי בית העסק

בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש ו/או לא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש; (ב) בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, ובכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) אם יתברר כי המשתמש מסר פרטים שגויים; (ד) אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי; (ה) אם ישנו למשתמש חוב כספי לבית העסק או לחברות הקשורות עמו והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; (ו) אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, בית העסק לא יהא אחראי ולא ישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; (ח) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו; (ט) בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות בית העסק לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת. בוטלה העסקה כאמור, בית העסק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי; (י) במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח; (יא) בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בבית העסק ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; (יב) בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר בזמן או בכלל; (יג) במקרה בו הלקוח ביקש, בין בהזמנתו ובין לאחר מכן, לאסוף את המוצר באופן עצמאי בהתאם לסעיף ‏6.11, ולא הגיע  לאסוף את המוצר בחלוף 15 ימים מהמועד בו נמסר לו על הגעת המוצר.

 1. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט

10.1.     באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי בית העסק או מטעמו ובית העסק אינו שולט ו/או מפקח עליהם ("לינקים"). בית העסק לא יישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת בית העסק לתוכנו.

10.2.     הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין בית העסק ערב לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בעל היבט אחר הקשור בתפעולם. בית העסק אינו אחראי לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מהאתר. כן, בית העסק אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

10.3.     כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע לגביו על גבי אריזת המוצר. בית העסק איננו צד לכל עסקה ו/או התקשרות כאמור, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש כלפי הגוף מולו בוצעה ההתקשרות כאמור.

 1. הצטרפות למאגר צרכנים

11.1.     האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר צרכנים של בית העסק ("מאגר הצרכנים"). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.

11.2.     בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש למסור פרטיים אישיים וכן ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח פרסומים (לרבות פרסום ממוקד). המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו. 

 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

12.1.     כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתר האינטרנט, שם האתר והמוצרים המופיעים, בו מכל מין וסוג שהוא, לרבות סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, אופן הצגת האתר ועיצובו, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, ה-Domain, וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו הם רכושו הבלעדי של בית העסק.

12.2.     זכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לבית העסק לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור הם קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או של הצדדים השלישיים ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של בית העסק.

12.3.     אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות כאמור.

12.4.     אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים בלא קבלת הסכמתו של בית העסק מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של בית העסק, מכל סוג שהוא.

12.5.     אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בית העסק ו/או מי מטעמו בכתב ומראש.

 1. אחריות בית העסק

13.1.     בית העסק אינו אחראי לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.

13.2.     בית העסק אינו אחראי לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת ההזמנה ו/או טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי והמזמין ישא באחריות מלאה לנזק שייגרם לבית העסק בגין כך.

13.3.     כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם ("AS IS") בית העסק לא מביע עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא יישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר וכן לא יהיה אחראי לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו ו/או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.

13.4.     השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי בית העסק ו/או מי מטעמו בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.

13.5.     בית העסק לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של בית העסק. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

13.6.     בית העסק לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין, במישרין או בעקיפין, עקב אי אספקת מוצר שאינו נמצא במלאי.

13.7.     בית העסק לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין, במישרין או בעקיפין, עקב תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק, ובלבד שתאריך התפוגה כאמור הנו בפרק זמן סביר לאחר יום קבלת המוצר, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של בית העסק.

13.8.     בית העסק לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, בית העסק לא יישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות בית העסק או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.

13.9.     התכנים המוצגים באתר האינטרנט הינם כלליים ולא נועדו לתת יעוץ מקצועי. אין בתכנים המוצגים כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע לרכוש מוצר מסוים או קבוצת מוצרים על ידי בית העסק ו/או צד שלישי כלשהו. מוצע למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר אותו הוא מעונין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין.

13.10. בית העסק מנהל ומפעיל את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי בית העסק לא יהיה אחראי לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.

13.11. המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את בית העסק ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש ישפה את בית העסק בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של המשתמש באתר.

 1. שונות

14.1.     תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין בית העסק ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין בית העסק ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

14.2.     בית העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לחסום חשבון ו/או להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליט בית העסק כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא יהיה בית העסק אחראי לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל.

14.3.     תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון ו/או לכל מטרה אחרת.

14.4.     על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך באשדוד באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.

14.5.      אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.

מדיניות פרטיות

אלדרי צילום (", "אנחנו" או "אנו") מחויבים להגן על פרטיות משתמשי אתר האינטרנט והלקוחות של אלדרי צילום ("משתמש/ים" או "אתה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות אתר האינטרנט של אלדרי צילום ("האתר"). בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה בשירותי אתר האינטרנט שלנו (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לשירותי האתר, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

אלדרי צילום  מוכר מוצרים בהדפסה אישית מספק מידע לגבי המוצרים עצמם ("שירותי האתר").

בעת השימוש באתר שלנואנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותי האתר:

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר שלנו.

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות ושירותי האתר שעניינו אותך ועוד.

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותי האתר.

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש בשירותי האתר באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עם האתר את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותי האתר או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד

 1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

1)      כניסת מנויים: במידה והינך לקוח רשום ב[שם העסק], כדי להירשם לאתר יש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת ומספר טלפון. כמו כן, לאחר ההרשמה הראשונית, גישה לאתר תתאפשר באמצעות שם משתמש וסיסמה. 

2)      הזמנות: האתר מאפשר למשתמשים לבצע מגוון הזמנות ולרכוש מוצרים דרך האתר. לשם כך, אנו נאסוף מידע אישי שלך הכולל בין השאר, שם, מספר טלפון, כתובת אי מייל ולעיתים פרטי כרטיס אשראי, כדי לבצע את ההזמנות והרכישות השונות. איסוף מידע זה מאפשר לנו להשלים את ההזמנות והרכישות שברצונך לבצע.

3)      הצטרפות לניוזלטר: במידה ותהיה מעוניין לקבל עדכונים הנוגעים לפעילות של אלדרי צילום אנו נאסוף את שמך וכתובת המייל שלך לטובת שליחת ניוזלטר לכתובת מייל שלך.

4)      צור קשר: במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר, באפשרותך לעשות זאת באמצעות האתר תוך הזנת שמך וכתובת המייל שלך. איסוף מידע זה יאפשר לנו לספק לך את השירותים המבוקשים על ידך

 1. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

1)        אספקת שירותי האתר: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את שירותי האתר, ההזמנות והרכישות שביצעת, ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את שירותי האתר, לוודא תפעול נאות של השירות שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.

2)        שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירות האתר, ניהול תחרות, מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותי האתר ו/או לשימוש שלך בו. כמו כן, אנו נשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח ניוזלטר ועדכונים לגבי פעילות [שם העסק]. כל אימת שתעשה שימוש בשירותי האתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לשירותי האתר או לשאלה אחרת.

אם כן, אנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים להזמנה שלך, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

3)        צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר.

 1. מסירת המידע האישי שלך (

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונדרש למסור מידע אישי אם נדרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו, בניהול העסק שלנו או באספקת שירותי האתר כגון שירותי סליקה שבאמצעותם מתבצעת העברת התשלומים לרכישת מוצרים או ביצוע הזמנות דרך האתר. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

אנו רשאים ועשויים לשכור חברות ויחידים שהם צדדים שלישיים על מנת לסייע בביצוע שירותי האתר, לספק את שירותי האתר, לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים) או לסייע לנו בניתוח האופן בו נעשה שימוש באתר.

האתר שלנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט ולרשתות חברתיות שאינם בשליטתנו (להלן – "האתרים המקושרים"), שייתכן ואוספים, משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. מסירת פרטים, וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ואינם תחת שליטתנו או אחריותנו. אנו ממליצים שבעת לחיצה על קישור לאתר מקושר, תקרא תמיד את מדיניות הפרטיות של אותו אתר מקשור לפני שתנדב מידע אישי.

 1. שמירת המידע שלך

אלדרי צילום מאחסן מידע שנאסף בקשר לשירותי האתר על שרתים מקומיים , המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של מסירה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את המסירה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל הסיסמאות ושמות המשתמש בהם אתה עושה שימוש בגישה לאתר ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מאושר שמתבצע באמצעות הסיסמה ושם המשתמש שלך.

 1. שימוש בCookies

אנו משתמשים ב Cookies-לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 1. שינוי או מחיקת המידע שלך

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל או לפי הצורך על מנת לספק לך את שירותי האתר, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצה שנשנה או נמחק את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר ב: 0523141213 ואנו ננסה למלא את בקשתך. אנא שים לב שייתכן שיהיה בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר על ידי אלדרי צילום או ספקיו.

 1. פרטיות של קטינים

אלדרי צילום מחויב להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18 ו אלדרי צילום לא מייעד את האתר ופעילותו לילדים מתחת לגיל האמור. אם נהיה מודעים לכך שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי, ננקוט בצעדים הדרושים להסיר את המידע האישי כאמור ולסגור את חשבונו של הילד. אם אתה מתחת לגיל 18, אנא אל תמסור כל מידע אישי לאתר שלנו ואל תבקש מאיתנו לשלוח לך דוא"ל. 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 1. זכות לעיין במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת הציונות 91 אשדוד  או בדואר רגיל, אל: eldarisphoto@gmail.com

 1. יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עימנו קשר ב:052-3141213